druīdu horoskops

Ābele • Egle • Goba • Ciprese • Papele • Ciedrs • Priede • Vītols • Liepa • Lazda • Pīlādzis • Kļava • Riekstkoks • Jasmīns • Kastanis • Osis • Skābardis • Vīģe • Ozols • Bērzs • Olīva • Dižskābardis

 

Saukts arī par Gallu vai Ķeltu horoskopu.  Šis horoskops ir veidots uz seno Galijas, Īrijas un Britānijas cilšu pasaules uzskatu pamata. Par druīdiem šajās teritorijās sauca dažādu, pirms kristiānisma kultu priesterus – teiku un maģiskās gudrības glabātājus, svētā uguns uzturētājus, pareģotājus, ārstus un jaunās paaudzes skolotājus.

Līdz ar Kristiānisma ienākšanu Ziemeļeiropā – Druīdi tika nobīdīti otrā plānā – vairums Druīdu kļuva par vietējo karaļu padomdevējiem, citi tautas acīs kļuva par burvjiem, dēmoniem u. tml.

 

Jūlijs Cēzars (1 gadsimts p.m.ē.) par Druīdiem rakstīja: „Viņi daudz stāsta saviem jaunajiem mācekļiem par debess spīdekļiem un to kustību, par zemes un pasaules uzbūvi, par dabas spēkiem, dievu varenību un varu”.

Jūlijs Cēzars apgalvoja, ka Druīdi savu zināšanu pierakstīšanu ir uzskatījuši par zaimošanu – šī iemesla dēļ viņiem nekad nav bijušas rakstveida astroloģiskās tabulas un zināšanas tika notas no paaudzes uz paaudzi mutiski.

Druīdi galveno uzmanību pievērsa mežam un kokiem, starp kuriem viņi dzīvoja – tika uzskatīts, ka katram cilvēkam tāpat kā kokam ir savas rakstura iezīmes, labās un sliktās īpašības un katram cilvēkiem tāpat kā kokam katram ir nepieciešami savi, nedaudz atšķirīgi dzīves apstākļi.

 

Sistēma un principi

Īpaši lielu uzmanību Druīdi pievērsa vasaras un ziemas saulgriežiem (gada garākā diena un nakts) un pavasara un rudens ekvinokcijai (dienas un nakts ilgumi ir vienādi). Šajā laikā tika rīkotas greznas procesijas un upurēti balti vērši.

Druīdu horoskopa pamatā ir Saules stāvoklis attiecībā pret Zemi. Saskaņā ar šo principu cilvēka liktenis, raksturs, spējas un dzīves ceļš ir atkarīgs no tā cik tālu no Zemes atrodas Saule cilvēka dzimšanas brīdī.

Šī iemesla dēļ katra horoskopa zīmei ir divi darbības periodi – „Ziemas” un „Vasaras”. Kopā Druīdu horoskopā ir 22 zīmes – no tām 18 ir „dubultās” („Ziemas” un „Vasaras”) un 4 – atbilst ziemas un vasaras saulgriežiem un pavasara un rudens ekvinokcijai. Druīdu gads sadalās 40 dažāda garuma posmos (18x2+4=40). Līdz mūsu dienām ir nonākuši dati par šiem gada posmiem, horoskopa zīmju apzīmējumi un tiem atbilstoši dzimušo cilvēku raksturojumi.

 

 

Horoskopa struktūra

Zīmes pēc nozīmes sadalās pa trim un tad kopā pa sešām.

 

Ābele, Egle, Goba – Pilnība, viengabalainība.

Ciprese, Papele, Ciedrs – nesaistās ar zemisko un tādējādi apvienojas ar augstāko.

Priede, Vītols, Liepa – Izplatījuma dzirdēšana – Pasaules māte.

Lazda, Pīlādzis, Kļava – daudzpusība, dažādu variantu izskatīšana.

Riekstkoks, Jasmīns, Kastanis – augsta morāle, tiešs augstākā taisnīguma iemiesojums uz Zemes.

Osis, Skābardis, Vīģe – formu un ķermeņa veidošana.

 

Lai izprastu „Koku horoskopa” principus, mums ir jāabstrahējas no pierastā Zodiaka zīmju horoskopa un jāmēģina saprast Druīdu zīmju raksturojumus sākot no „tīras lapas” – balstoties vienīgi pašu Druīdu horoskopu struktūru..

Galvenā Druīdu horoskopa atšķirība ir jau sākotnēji postulētā aksiālā struktūra.  Druīdu horoskopam nav nekāda sakara ar ierasto „pretstatu pārvarēšanu sevī un savā zemes dzīvē”. Šajā horoskopā pretstati jau ir pārvarēti un pārveidoti citās formas. Koku zīmju horoskopi iegūst nozīmi to cilvēku dzīvē kuri savā dzīvē jau ir ieguvuši zināmu harmoniju.

 

 

Druīdu horoskopa zīmju darbības periodi:

Ābele

23. decembris – 1. janvāris

25. jūnijs – 4. jūlijs

Egle

2. janvāris – 11. janvāris

5. jūlijs – 14. jūlijs

Goba

12. janvāris – 24. janvāris

15. jūlijs- 25. jūlijs

Ciprese

25. janvāris – 3. februāris

26. jūlijs – 4. augusts

Papele

4. februāris – 8. februāris

5. augusts – 13. augusts

Ciedrs

9. februāris – 18. februāris

14. augusts – 23. augusts

Priede

19. februāris- 28/29. februāris

24. augusts – 2. septembris

Vītols

1. marts – 10. marts

3. septembris – 12. septembris

Liepa

11. marts – 20. marts

13. septembris – 22. septembris

Lazda

22. marts – 31. marts

24. septembris- 3. oktobris

Pīlādzis

1. aprīlis – 10. aprīlis

4. oktobris – 13. oktobris

Kļava

11. aprīlis – 20. aprīlis

14. oktobris – 23. oktobris

Riekstkoks

21. aprīlis – 30. aprīlis

24. oktobris – 2. novembris

Jasmīns

1. maijs – 14. maijs

3. novembris- 11. novembris

Kastanis

15. maijs – 24. maijs

12. novembris – 21. novembris

Osis

25. maijs – 3. jūnijs

22. novembris – 1. decembris

Skābardis

4. jūnijs – 13. jūnijs

2. decembris – 11. decembris

Vīģe

14. jūnijs- 23. jūnijs

12. decembris – 20. decembris

Ozols

21. marts – pavasara ekvinokcija

 

Bērzs

24. jūnijs – vasaras saulgrieži

 

Olīva

23. septembris – rudens ekvinokcija

 

Dižskābardis

21.- 22.decembris – ziemas saulgrieži

 

 

 

 

Lai saņemtu savu 2019. gada horoskopu uzspiediet uz pogas: “Nosūtīt manu 2019. gada horoskopu uz e-pastu” - atvērsies pieteikuma forma - aizpildiet to un uzspiediet uz pogas: “Nosūtīt Horoskopu uz manu e-pasta adresi”. Ja pieteikums būs veikts no sadaļas “Astroloģiskais horoskops” - Jums tiks nosūtīts Jūsu Astroloģiskais horoskops 2019. gadam, ja pieteikums būs veikts no sadaļas “Ķīniešu horoskops” - Jums tiks nosūtīts Jūsu Ķīniešu horoskops utt.

 

Tādā veidā Jūs varat salīdzināt dažādu horoskopu sistēmu prognozes un iegūt pilnīgāku priekšstatu par to, kas Jūs sagaida 2019. gadā.